Milfords Way AB

Om Milfords Way AB

Milfords Way AB är ett företag med passion för hyresadministration. Vi vänder oss till fastighetsägare som till en vettig kostnad vill kunna känna sig trygga att ekonomin kring deras fastigheter hanteras på ett optimalt sätt.

Vår styrka

Vår nisch och specialitet är hyresadministration. Med många års erfarenhet i branschen har vi varit nära exponerade för det mesta som fastighetsägare behöver kunna hantera, såsom till exempel:

- fastighetsöverlåtelser, både rena och paketerade i bolag

- bruten momsskyldighet

- komponentredovisning enligt K3

- multipla pågående renoveringsprojekt som ska redovisas per projektslag

- alla upptänkliga former av indexklausuler

- tolkning av komplexa hyreskontrakt

- konflikter mellan grannar i bostadsfastigheter

- hyresgästs konkurs

- brand och översvämning i lokaler

- avhysningar

- med mera, med mera

Vi samarbetar med Kensulting AB för att garantera både hög ekonomisk kompetens och redundans i den löpande bokföringen samtidigt som vi med en juridisk utbildning i botten säkerställer att hyreskontrakt och andra avtal blir korrekt registrerade i programmen.

Våra kunder erbjuds återkommande genomgång med oss där all relevant information om bolagets och fastighetens ekonomi presenteras.

Några omdömen från våra nuvarande kunder:

"Milfords Way AB är vårt företags kompetenta partner och stöd som skapar förutsättningar för oss att vara operativa och strategiska"

Göran Malmborg, RMF AB


"Seriöst och Stabilt! Bra och snabb kommunikation. Vänlig och kunnig personal med brett kontaktnät. Föder kloka idéer och framför förbättringsförslag, men samtidigt blick på en ekonomi i balans. Snabb och omsorgsfull handläggning. Levererar goda resultat och uppnår hög kundbelåtenhet. Bibehållet starkt förtroende från dag ett!"

Kerstin Lunderquist, K Lunderquist Fastighets AB


”As a resident in Dubai and only occasionally in Sweden, I have given Milfords Way AB the power to manage all aspects of my commercial properties in Sweden.

The company has taken on the responsibility for the assignment with great sincerity and diligence. With Milfords Way AB taking care of business I can sleep well.”

Rickard Laurin, Fairloane Ltd


”Vi har anlitat Milfords Way AB som hyresadministratör och för hantering av vår leverantörsreskontra under vår fastighetsfonds initiala expansionsfas. Det har varit en period med många nyförvärv under kort tid. Milfords Way AB har konstant levererat med kompetens, omsorg och noggrannhet. Administrationsprogrammen som används, kombinerat med bolagets kunnande inom Excel, har gett oss de klara och lättöverskådliga beslutsunderlag vi behövt för att fatta strategiska beslut om bland annat timingen för fortsatt expansion. Nu när vi har resurser att skaffa egna system kommer vi att hantera alla delar av förvaltningen själva och vi avslutar därför samarbetet med Milfords Way AB i bästa anda.

Peter Olsson, ekonomichef

Norama Asset Management AB


I en effektiviseringsrunda med våra bolag då vi nogsamt räknade på att outsourca vår hyresadministration kom vi fram till att vi sparade minst 450 000kr/år på att outsourca detta till Milfords Way AB.

Från att ha flera anställda och eget kontor gick vi till att vi hyrde ut vårt kontor och attesterade våra fakturor på iPad och fick mindre anställda. Det enda som vi ångrar är att vi inte gjort detta tidigare.

På månadsbasis får vi skräddarsydda rapporter på reskontra, RR och BR, kostnadsuppföljning, likviditet mm, vilket också känns tryggt.

Med företagets juridiska kompetens har vi också kunnat lita på att även komplexa kontrakt blir korrekt registrerade och aviserade.

Vi kan nu syssla med vår kärnverksamhet vilket är att förädla fastigheter, träffa våra hyresgäster, hyra ut lokaler och jobba med nya projekt. På så sätt har vi blivit mycket effektivare och verksamhetens lönsamhet har utvecklats positivt.

Av 10 poäng möjliga får Milfords Way AB 10!

Kwame Moore

Eroom Förvaltningsbolag AB

info@milfordsway.se
040-42 25 25
Ullstorp 418
243 93 Höör