Våra tjänster

Vi erbjuder följande tjänster

Våra kunder kan välja hur mycket de vill engagera sig i sina fastigheter, från att Milfords Way AB bara aviserar och kunden sköter all annan ekonomisk och teknisk förvaltning, till att Milfords Way AB sköter ALLA aspekter av fastighetsförvaltningen och bara rapporterar status med önskad intervall. För den tekniska förvaltningen väljer vi samarbetspartners som antingen rapporterar till kunden direkt eller till Milfords Way AB.

Vi tar fram budget och följer upp mot utfallet. Informationen presenteras på det sätt vi kommer överens om . Vi kan även ta fram grafer i excel och skräddarsydda rapporter efter kundernas behov och önskemål. Se några exempel här på sidan. Kunder som bara vill se balans- och resultatrapporter med jämna mellanrum belastar vi inte med annat än just det.

Leverantörsfakturor skannas in och hanteras digitalt. Här kan kunden välja att vilja se och godkänna samtliga fakturor eller bara dem som faller utanför fastighetens löpande och återkommande kostnader.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer.

Kontraktsimuleringen tar en ögonblicksbild av nuvarande registrerade kontrakt. Här kan man enkelt lägga till och dra ifrån utifrån de fakta man för tillfället har för handen och se hur det påverkar tänkt utfall.

I Budgetverktyget kan man enkelt växla mellan belopp och kronor per kvm

1. Avvikelserapporter kan skräddarsys för att bara visa relevant information.

2. Vill man veta mer om en enskild post kan man högerklicka och göra en ”drilldown”.

3. Drilldown till underliggande bokningar

…och från konteringen kommer man direkt till fakturan.

Bilden visar ett bolags tre fastigheter per september 2015 med beloppen för utfall, budget och avvikelse angivna i kr/kvm